Polityka prywatności

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chirurgia Plastyczna, Estetyczna i Rekonstrukcyjna, dr n. med. Marcin Sierociński z siedzibą : ul. Zabrska 11/1, 40-083 Katowice (zwana dalej KMS)

Dane Kontaktowe:
– e-mail: konsultacje@marcinsierocinski.pl
– numer telefonu: 575 661 292
– adres do korespondencji: Chirurgia Plastyczna, Estetyczna i Rekonstrukcyjna, dr n. med. Marcin Sierociński
z siedzibą : ul. Zabrska 11/1, 40-083 Katowice

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
KMS przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z serwisu marcinsierocinski.pl, w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług, w następujących celach:

A) OBSŁUGA ZAPYTAŃ PRZESYŁANYCH PRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE
Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
– w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

B) ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
Założenie/ rejestracja konta w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem Pana/Pani rejestracji w serwisie, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości założenia konta.

C) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Złożenie zamówienia (zakupu / rezerwacji usługi lub towaru) wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
– w celu realizacji złożonego zamówienia,
– w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych usług,
– podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:
art. 6 pkt. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,
art. 6 pkt. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),
art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń.
– podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem przyjęcia Pana/Pani zamówienia (rezerwacji), a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jego realizacji.

D) ZAPIS DO NEWSLETTER’ A
Zapis do newsletter’ a poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu e-mail:
– w celu subskrypcji newsletter’ a, który polega na wysyłaniu przez Administratora informacji handlowych na wskazany adres mailowy,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) – czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres konsultacje@marcinsierocinski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– podanie danych osobowych w formularzu zapisu do newsletter’ a jest dobrowolne.

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:
a) dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań przesyłanych przez formularze kontaktowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,
b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:
– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
– do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
c) dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,
b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.
g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.
W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pan/Pani złożyć:
e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres konsultacje@marcinsierocinski.pl
Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo do 30 dni.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

5. ODBIORCY DANYCH
Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:
a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, banki i operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy),
c) innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Pana/Panią odbiorcom.

6. COOKIES

W serwisie marcinsierocinski.pl możemy stosować pliki „cookies”. Masz prawo w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje Firma marcinsierocinski.pl z siedzibą w Katowicach przy ul. Zabrskiej 11/1, mogą być używane pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.

Co zyskujemy z plikami „cookies”?

Dzięki zapisanych w plikach „cookies” informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb.

Przykładowe zalety plików „cookies”:

– Zapamiętują nasze odwiedziny na stronie i wybrane jej preferencje jak np. język
– Pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu
– Pozwalają na korzystanie z kont w serwisach
– Umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się
– Pozwalają na dokonywanie zakupów on-line

Pliki „cookies” możemy stosować w celu:

– Konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie
– Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
– Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
– Remarketing: tworzenia list remarketingowych.
– Analizy i badania zachowań użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie pliki „cookies” możemy stosować?

Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:

– Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

– Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

– Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje

Więcej na temat plików „cookies” można przeczytać tutaj:
https://www.ociasteczkach.pl/czym-sa-cookies.html