Oparzenia

Podsumowując intensywną, pierwszą połowę czerwca wspominamy zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń w Dźwirzynie. Byliśmy i omawialiśmy m.in. temat chirurgii plastycznej w oparzeniach oraz komórek macierzystych i hodowli tkankowych. Zjazd rozpoczął się od wystąpienia Krajowego Konsultanta ds. Chirurgii Plastycznej prof. Strużyny, który konsultuje również u nas.

dźwirzyno morze oparzenia