prof. Jerzy Strużyna

 • Specjalista chirurgii plastycznej, specjalista chirurgii ogólnej
 • KONSULTANT KRAJOWY CHIRURGII PLASTYCZNEJ
 • Lubelski Konsultant Wojewódzki Chirurgii Plastycznej
 • Wiceprezes Polskiego Tow. Leczenia Oparzeń oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Tow. Chirurgii Plastycznej i Estetycznej
 • Członek European Burn Association (EBA), International Society for Burn Injuries (ISBI), Śródziemnomorskiego Klubu Leczenia Oparzeń, Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
 • były Przewodniczący Podkomisji ds. Rejestracji Artykułów i Środków Medycznych w Instytucie Leków
 • 2003-2010 Konsultant Wojewódzki Chirurgii Plastycznej na Śląsku
 • były Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Estetycznej

Praca zawodowa

 • od 2009 – Kierownik Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej SPZOZ Łęczna
 • 2002 – 2007 – Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • 1999 – 2001 – Kierownik Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Profesor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
 • 1976 – 1999 – Kierownik Kliniki Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1974 – 1976 – Asystent I Kliniki Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Niektóre osiągnięcia

 • 22 VII 1998 – uzyskanie tytułu Profesora nauk medycznych
 • 26 VI 1986 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy „Przeżycia i zgony w ciężkich oparzeniach – studium kliniczne” (recenzenci: Prof. Stanisław Szyszko, Prof. Wojciech Noszczyk)
 • 24 II 1976 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Badania doświadczalne nad zastosowaniem czasowych protez naczyniowych w zranieniach tętnic”(promotor prof. Tadeusz Orłowski)
 • Pracowanie metody wykorzystania lasera CO2 w chirurgii (wspólnie ze specjalistami z Wojskowej Akademii Technicznej i zespołem prof. T. Orłowskiego) – publikacja w „The Lancet”
 • autor ponad ok. 160 artykułów naukowych, 12 rozdziałów w książkach, ok. 90 referatów zjazdowych polskich i zagranicznych
 • promotor 11 doktoratów, recenzent 5 doktoratów i 1 habilitacji
 • czynny uczestnik ponad 150 zjazdów krajowych i międzynarodowych
 • kierownik i promotor 34 specjalizantów chirurgii plastycznej
 • Laureat Nagrody Lekarzy Katyńskich za publikację w „The Lancet” nowej metody leczenia ran z wykorzystaniem GMCSF
 • Laureat Nagrody Ministra Obrony Narodowej za wdrożenie laserów chirurgicznych do praktyki klinicznej

 

Powrót do podstrony „O nas”